Diensten

In veel organisaties zijn de volgende veel voorkomende situaties:

  • Projecten zijn benoemd en capaciteit dient beschikbaar te worden gesteld maar er is onvoldoende mankracht, kennis en kunde in huis om dit op een juiste wijze in te vullen.
  • De lijnmanager wordt vrijgemaakt voor een project en zijn operationele taak dient tijdelijk te worden overgenomen.
  • Het vertrek van een functionaris kan aanleiding zijn om de vacante positie opnieuw te positioneren in de organisatie.
  • Een functionaris is tijdelijk niet in staat zijn activiteiten uit te voeren waardoor er een leemte ontstaat in de organisatie.
  • Er is noodzaak tot verandering waarbij externe expertise noodzakelijk is.

Om hieraan een bijdrage te kunnen leveren biedt Scoperesult de volgende diensten aan:

Interim management; het tijdelijk invullen van een functie op managementniveau, dit kan o.a. zijn:

  • Veranderingsmanagement; het in samenwerking met de organisatie werken aan een veranderingsproces.
  • Overbruggingsmanagement; het tijdelijk invullen van een plaats in een afdeling of organisatie.

Project management;

Het uitvoeren van projecten van definitie fase tot en met het implementatietraject.

Coaching;

Het coachen van medewerkers zodanig dat er een meerwaarde ontstaat voor de organisatie.